Celem tegorocznej III Konferencji z cyklu "Lato HR", podobnie jak w roku ubiegłym, jest podnoszenie kwalifikacji kadr menedżerskich z zakresu wiedzy HR, dzielenie się doświadczeniami, prezentowanie nowych trendów, narzędzi i rozwiązań dla branży HR. Wartość szczególną spotkania stanowią prelekcje omawiające konkretne studia przypadków zrealizowanych projektów w obszarach ZZL. Swoimi doświadczeniami podzielą się praktycy biznesu, na co dzień realizujący projekty z zakresu human resources management.

Filip Łobodziński

Dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny, tłumacz (hiszp., franc., ang.), muzyk (Zespół Reprezentacyjny). Pracował w TVP, Polsat News, Polskim Radiu, tygodnikach "Przekrój" i "Newsweek Polska". Prowadzi imprezy kulturalne (koncerty, festiwale, festyny) oraz branżowe (konferencje i sympozja) i dobroczynne. Nagradzany za przekłady literatury oraz za działalność charytatywną. Współredaktor strony www.milionyprzyjaciol.pl, poświęconej działaniu na rzecz zmiany postaw ludzi wobec zwierząt w Polsce.

Jolanta Jakóbczyk

Specjalizuje się w działaniach związanych z rozwojem zasobów ludzkich oraz wizerunkiem pracodawcy. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w międzynarodowych firmach konsultingowych zajmując się audytem finansowym, a następnie zarządzaniem wiedzą i jakością. Jako Menedżer ds. Zarządzania Wiedzą w Deloitte w Europie Środkowej stworzyła procedury, procesy oraz wdrożyła systemy do zarządzania zasobami wiedzy oraz doświadczeniem pracowników.

W PKO Banku Polskim zarządza procesami oceny okresowej pracowników, programami rozwojowymi, Assessment i Development Centre, ocenami 360 oraz obszarem wizerunku pracodawcy.

Katarzyna Olczak

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w tym szczególnie w podnoszeniu efektywności organizacji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu talentami, budowaniu i zarządzaniu wizerunkiem pracodawcy. Przez wiele lat pracowała w międzynarodowych firmach doradztwa personalnego prowadząc projekty dla firm aktywnych w obszarze przemysłowym w tym budowlanym, zaawansowanych technologii i usług profesjonalnych w Polsce i regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Jako Kierownik ds. Rekrutacji Grupy Saint-Gobain w Polsce, stworzyła grupowe standardy i procesy w zakresie rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej (mobility) i współpracy z uczelniami. Dziś odpowiada za HR w Skanska CDE w Polsce, w Czechach, na Węgrzech i Rumunii. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.

Mariusz Kaczmarek

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na bardzo duża skalę - kilkadziesiąt tysięcy osób. W codzienną praktykę zawodową wplata najnowsze trendy nauki, m.in. zdobyte na MBA. W zarządzaniu jest zwolennikiem systemowego podejścia przy wykorzystaniu nowych technologii, m.in. kierował jednym z największych w Europie wdrożeń SAP HR. Ma doświadczenie jako partner zarządu w zarządzaniu zmianą w restrukturyzowanej organizacji. Oprócz tradycyjnych projektów HR, np. system oceny pracowniczych, system rekrutacji, odważnie implementuje nowatorskie projekty HR, m.in. budujące wizerunek pracodawcy.

Siła charakteru i umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji to także składnik sukcesu jego zainteresowań pozazawodowych m.in. triathlon.

Roman Drążkowski

Menadżer HR posiadający w swoim doświadczeniu zawodowym realizację projektów HR na unikatową skalę w Polsce i Europie. Absolwent UW i SGH, w swoim dorobku zawodowym ma kilkunastoletnie doświadczenie w HRM i obszarze szkoleń. Jego ulubione obszary zawodowe koncentrują się na zarządzaniu rozwojem, systemowym wdrażaniem ocen pracowniczych, komunikacją wewnętrzną, stresem organizacyjnym i CSR.

Wytrwałość i dążenie do celu kształtuje u siebie podczas treningów i startów w biegach maratońskich i skyrunningu. Miłośnik trekkingu wysokogórskiego, wyprawy m.in. w Himalaje, Alpy i na Kaukaz.

Monika Smulewicz

Sprawuje nadzór merytoryczny i zarządza kilkudziesięcioosobowym zespołem specjalistów, którzy obsługują łącznie ponad 200 projektów outsourcingowych w zakresie księgowości, płac i kadr.

W ramach swej pracy zawodowej wspiera również działy personalne Klientów Grant Thornton FPA Outsourcing, czuwa nad przestrzeganiem prawa pracy przy podejmowaniu decyzji personalnych.

Autorka eksperckich publikacji, na stałe współpracująca z mediami branżowymi, m.in.: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Personel i Zarządzanie, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Dziennik Gazeta Prawna. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży HR. Na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich odpowiadała za realizację polityki personalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Jest doświadczonym trenerem z zakresu prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń. Jest również wspólnikiem i wiceprezesem Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości Cedoz Sp. z o.o.

Emilia Urich

Odpowiada za rozwój procesów HR w zakresie rekrutacji, rozwoju, zarządzania talentami, zarządzania wynikami, budowania kultury organizacji oraz postrzegania ING Życie jako pracodawcy.

Ma doświadczenie pracy w sprzedaży oraz strukturach HR w organizacjach różnych branż: FMCG, teleko, finanse. Ma doświadczenie pracy z Klientami w roli konsultanta zewnętrznego. Jako HRowiec miała okazję tworzyć kompleksowe procesy rozwoju oraz programy rozwoju dla pracowników na różnych szczeblach w wielu obszarach: od pierwszej linii obsługi do zarządu, od pracowników produkcji po siły sprzedaży.

W roli HR Biznes partnera przeprowadzała wiele zmian organizacji, których celem była zmiana kultury, postaw czy też podniesienie efektywności pracowników praz wyników biznesowych organizacji.

W swoim codziennym działaniu kieruje się zasadą zaufania w motywację i potencjał ludzi.

Karolina Niesiobedzka - Rogatko

Specjalizuje się w zarządzaniu operacyjnym sprzedażą i w budowaniu efektywności procesów back-office. Posiada 12- letnie doświadczenie zawodowe. Z powodzeniem wdrażała nowe kanały sprzedaży i reorganizowała procesy wsparcia sprzedaży w branży finansowej.

Jestem certyfikowanym black-beltem Six Sigma.

Jako Interim manager specjalizuje się w projektach związanych ze sprzedażą (wdrażanie nowych kanałów sprzedaży; organizacja wsparcia sprzedaży), a także efektywnością procesów i zespołów; zarządzaniu projektami, wdrażaniu strategii i projektach z zakresu świadomego wsparcia rozwoju kultury organizacyjnej.

Krzysztof Potyrała

Krzysztof Potyrała jest menedżerem, który swoje doświadczenia zawodowe gromadził w ciągu ostatnich 20 lat pracując w działach sprzedaży i zarządzania zasobami ludzkimi kilku dobrze znanych międzynarodowych korporacji na stanowiskach z odpowiedzialnością za Polskę, region Europy Środkowo-Wschodniej, całej Europy oraz jako członek zespołów globalnych.

Swoją zawodową karierę rozpoczął w Mars, Inc., najpierw jako przedstawiciel handlowy, następnie HR BP dedykowany do Działu Sprzedaży. Kolejny powrót do Działu Sprzedaży na stanowiska Regionalnego Menedżera Sprzedaży oraz Menedżera ds. Klientów (Sieci) Międzynarodowych w Polsce miał na celu pogłębienie wiedzy biznesowej oraz nabycie praktyki w zarządzaniu dużymi zespołami biznesowymi. Zgromadzona wiedza i doświadczenie wpłynęła na profil kolejnych stanowisk plasujących się na pograniczu HR i biznesu: Menedżera ds. Rozwoju Menadżerów i Organizacji w Europie Środkowej i Skandynawii oraz Menedżera ds. Rozwoju Talentu w Europie. Po odejściu z Mars, Inc., zajmował kolejno stanowiska VP HR w Royal Ahold z odpowiedzialnością za Europę Środkową oraz VP HR w Avon z odpowiedzialnością za Europę Środkowo-Wschodnią. W dwóch ostatnich firmach pełnił również rolę członka zarządu regionalnego. Obecnie „wolny strzelec”, zaangażowany w projekty związane z budowaniem strategii, rozwojem organizacji oraz zarządzaniem talentem.

W trakcie swojej dotychczasowej kariery niemal cały czas działa na pograniczu HR i biznesu uczestnicząc lub prowadząc projekty, których celem jest uczynienie organizacji bardziej efektywną, konkurencyjną i biorącą pod uwagę obecne realia i przyszłe trendy biznesowo-społeczne. Przykłady projektów tego rodzaju to: reorganizacje działów sprzedaży, marketingu i finansów w firmie FMCG, tworzenie jednolitej organizacji biznesowej w firmie FMCG w całej Europie, przygotowanie do sprzedaży dużej sieci detalicznej i następnie łączenie jej w jeden organizm z siecią przejmującą, restrukturyzacja dużej sieci detalicznej w Europie Środkowej, reorganizacje struktur regionalnych w Europie Środkowej-Wschodniej w korporacji z obszaru sprzedaży bezpośredniej.

Również prowadził lub był odpowiedzialny za projekty z obszaru rozwoju talentu w Polsce, Europie Środkowej-Wschodniej i całej Europie takie jak: tworzenie i "relaunch" marki pracodawcy, tworzenie lub redefinicja i wdrożenie procesów rekrutacyjnych, zarządzania poprzez wyniki, rozwoju talentu i sukcesji. Grał rolę formalnego lub nieformalnego coacha dla senioralnych menedżerów i członków zarządów.

Uczestniczył w wielu szkoleniach i programach rozwojowo-edukacyjnych mających na celu zgromadzenie praktycznej wiedzy umożliwiającej profesjonalne wsparcie organizacji biznesowych. Wybrane przykłady to: Change Capability Development (Ashridge Business School), Change Management (Bridge Consultants), Organization Design and Job Evaluation (Hay), Lean Thinking and Methodology (SAPARTNERS), Executive Leadership Program (Combined Oxford and Harvard Business University program). Licencjonowany trener MBTI (Myers-Bricks Type Indicator) oraz Covey (Seven Habits of Highly Effective People). Ukończył Uniwerytet Jagielloński (Nauki Polityczne, Psychologia).

Prywatnie ciągle zainteresowany historią, literaturą, otoczeniem społeczno-politycznym, realizujący od lat te same sportowe pasje: judo, ju-jitsu, bieganie, wysokie góry.

Beata Bukowska

Certyfikowany Coach ICC, Coach LMI. Od 1999 roku związana jest z branżą doradztwa personalnego. Swoje doświadczenia w tym obszarze budowała pracując zarówno w firmach polskich i zagranicznych. Dzięki pracy w TMP World Wide miała okazję poznać i zastosować najnowocześniejszą wiedzę i praktykę z zakresu HR. Projektuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Center. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, oceny 360°, prowadzi warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Beata posiada bogate doświadczenia w realizacji projektów rekrutacyjnych dla wielu firm polskich i międzynarodowych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego w obszarze Interim Management. Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).

Lech Pilawski

Z wykształcenia fizyk, z zawodu dziennikarz, autor wielu tekstów i raportów dotyczących gospodarki okresu transformacji, od 1996 roku związany z organizacjami przedsiębiorców i pracodawców - najpierw z Polską Radą Biznesu, a od 1999 roku z Konfederacją Lewiatan (poprz. Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan), gdzie pełni funkcję dyrektora generalnego. Współorganizował prace grupy roboczej Konfederacji "Kultura i biznes", wspierał powstanie Unii Teatrów (związku pracodawców), która jest członkiem Lewiatana.

Czesław Szmidt

W latach 1969-2003 pracownik naukowy w Politechnice Łódzkiej, gdzie pełnił między innymi funkcje Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania (w latach 1991 - 1998) i Dyrektora Instytutu Zarządzania. Równocześnie z pracą naukową w latach 1995-2006 pełnił szereg funkcji kierowniczych w trzech spośród największych polskich banków, w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i rozwoju, zarządzania strategicznego oraz zarządzania jakością. Od roku 1980 jest aktywnym konsultantem w dziedzinie doboru kadr. Od roku 2003 pracuje na stanowisku profesora w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Studium Doktoranckim. Od 2011 roku pełni również funkcję Prorektora ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Magdalena Stalpińska

Dyrektor Pionu Personalnego w Spółce Real Hipermarkety zatrudniającej 10 tys. pracowników. Wieloletni praktyk HR. Autorka wielu projektów w zakresie zarządzania personelem m.in. wdrożenia strategii współpracy z partnerami społecznymi, integracji sklepów przejętych przez Real od Geant Polska. Wcześniej pracowała na stanowisku dyrektora ds. personalnych w Hochtief Polska oraz Raab Karcher Energieservice.

Jako członek Rady Dyrektorów Personalnych przy PKPP Lewiatan aktywnie uczestniczy w bieżącym przeglądzie i monitorowaniu zmian w prawie pracy. Jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Elżbieta Zawadzka

Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim, w szczególności w obszarze budowania i utrzymywania pożądanych relacji w organizacji, a także zarządzania rozwojem zawodowym i zaangażowaniem pracowników.

Posiada również dużą wiedzę i doświadczenie w obszarze administracji kadr.

W Banku BGŻ wdrożyła i rozwinęła funkcję HR Biznes Partnera. Jako Dyrektor Zarządzający odpowiada za kształtowanie strategii w obszarze HR, ze szczególnym uwzględnieniem roli HR jako partnera wspierającego działalność biznesową oraz za współpracę z menedżerami Banku i nadzór nad kluczowymi procesami w zakresie doboru pracowników, rozwoju zawodowego zarówno pracowników jak i kadry menedżerskiej, w tym nadzór nad programami dla talentów.