Stowarzyszenie PSTD (Polish Society for Training & Development) powstało z przekształcenia dotychczasowego stowarzyszenia ASTD Global Network Poland, która jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Skupiamy szkoleniowców, trenerów, konsultantów i dydaktyków działających zawodowo na terenie Polski w obszarach związanych z Zarządzaniem i Rozwojem Zasobów Ludzkich.

PSTD jest partnerem rynkowym i społecznym dla organizacji rządowych, samorządowych, innych stowarzyszeń zawodowych i branżowych, a także mediów i ośrodków akademickich.

www.pstd.org.pl

THINKTANK, ośrodek dialogu i analiz, ma na celu wzmacnianie debaty publicznej w Polsce, stanowi platformę refleksji i wymiany wiedzy między liderami biznesu i administracji. Prowadzi badania, wydaje raporty i analizy, w których opisuje najważniejsze trendy z zakresu zarządzania, przywództwa i polityki państwowej. Działania THINKTANK, podzielone na kilka dużych programów strategicznych, obejmują takie sfery jak zwiększanie szans polskich firm w środowisku globalnym, promowanie dobrych praktyk w obszarze administracji czy poprawa kompetencji przywódczych liderów biznesu. THINKTANK spaja sieć ekspertów i wybitnych osobistości polskiego i międzynarodowego życia publicznego. W Radzie Strategicznej ośrodka zasiadają m.in.: laureat Pokojowej Nagrody Nobla Muhammad Yunus, wieloletni wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günter Verheugen. W ramach THINKTANK Society trwa wymiana doświadczeń i rozwój elity polskiego biznesu i administracji – członkowie THINKTANK Society mają dostęp do wydawanego co kwartał Magazynu THINKTANK, organizowanych w wąskim gronie debat i zarządzanej przez THINKTANK bazy wiedzy.

www.mttp.pl

Platforma HR24 udostępnia kompleksowe narzędzia wspierające ocenę kompetencji pracowników, testy psychologiczne i proces rekrutacji. Narzędzia HR24 dostępne online są połączeniem najnowszych technologii z wieloletnim doświadczeniem zespołu w projektach rekrutacyjnych i szkoleniowych. HR24 pozwala optymalnie zarządzać budżetem, ułatwia dobór właściwego pracownika i pomaga zwiększyć efektywność. Wśród narzędzi oferowanych przez HR24 znajdują się:

  • Moduł e-rekrutacja - prowadzenie kampanii rekrutacyjnej na wybrane stanowisko
  • Moduł dwufazowych testów psychologicznych (SOFTSkill - testy osobowościowe, MasterMIND - testy intelektualne)
  • Moduł Oceny Okresowej - wsparcie oceny pracy poszczególnych osób
  • Moduł Oceny 360 - narzędzie do diagnozy poziomu kompetencji wśród pracowników

W ramach wsparcia dla narzędzi online, HR24 oferuje usługi w zakresie doradztwa personalnego i zawodowego (rekrutacja, audyt personalny, wdrożenie Ocen okresowych, badanie 360 stopni) oraz szkolenia i narzędzia DiSC.

Nowością HR24 jest serwis www.streszawodowy.pl - kompleksowy test diagnozujący poziom wypalenia zawodowego, pracoholizmu, stresu oraz innych stanów lękowych.

www.hr24.com.pl

Galactica jest producentem i dostawcą rozwiązań programistycznych skierowanych do szerokiego grona odbiorców biznesowych.

Dostarczamy oprogramowanie budowane w oparciu o najnowsze technologie programistyczne oraz wieloletnie doświadczenie. Jedną z naszych propozycji jest program Galactica Libra przeznaczony dla Agencji Rekrutacyjnych i Działów HR.

Wiemy, iż prowadzenie procesów rekrutacyjnych to złożone i pracochłonne zagadnienie. Wybór odpowiedniego pracownika wymaga podjęcia wielu działań zmierzających do zgromadzenia jak najbardziej precyzyjnych informacji o kandydacie. Stworzyliśmy system Galactica Libra, którego funkcjonalność pozwala m.in. na ewidencję bazy kandydatów oraz prowadzenie definiowanych procesów rekrutacyjnych. Ponadto oprogramowanie może być zintegrowane ze stroną WWW wykonaną przez naszą firmę, dzięki czemu oferty są automatycznie publikowane, a kandydaci mogą składać swoje aplikacje on-line.

www.galactica.pl

CEDOZ Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości. Jesteśmy instytucj± oświatową z tradycją i doświadczeniem. W ciągu 19 lat obecności na rynku, nasze szkolenia ukończyło 35 tys. osób, w tym pracownicy z 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 4 tys. Certyfikatów Zawodowych. Specjalizujemy się w doskonaleniu zawodowym w zakresie prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń, rachunkowości zarządczej, finansowej i budżetowej, sprawozdawczości finansowej, podatków. Skupiamy się na budowaniu rynku wysoko wykwalifikowanego i aktywnego zawodowo personelu w tych dziedzinach. Poprzez kształcenie zawodowe osób bez doświadczenia (zdobycie nowego zawodu) oraz podnoszenie kwalifikacji praktyków biznesu, od wielu lat wpływamy na podnoszenie jakości funkcjonowania przedsiębiorstw. Nasze szkolenia prowadzą praktycy biznesu, eksperci prawa pracy, finansów, obsługi programów i aplikacji komputerowych. Absolwenci kursów zawodowych otrzymują certyfikaty zgodne z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, uznawane przez instytucje i podmioty gospodarcze w Polsce oraz w UE.

www.cedoz.pl

Książek & Bigaj Kancelaria Prawna Sp. k. należy do wąskiego grona kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Największym atutem Kancelarii jest bogate doświadczenie praktyczne w zakresie świadczonych usług nabyte w trakcie obsługi największych firm w Polsce. Kancelaria Książek Bigaj jest obecnie największą kancelarią prawa pracy Polsce. Do czołowych Klientów naszej Kancelarii, na rzecz których świadczona jest stała obsługa w zakresie prawa pracy, należą klienci polscy jak i zagraniczni, którzy kontaktują się z Kancelarią we wszystkich sprawach związanych z kwestią zatrudnienia.

Kilkunastoosobowy zespół Kancelarii, składa się z adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, aplikantów oraz prawników. Każdy z nich świadczy doradztwo prawne w zakresie prawa pracy. Ponadto, większość członków zespołu łączy praktykę z pracą naukową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych wyższych uczelniach w kraju i za granicą.

www.ksiazeklegal.pl

IBM

Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) jest pierwszą na rynku polskim organizacją skupiająca interim managerów. Powstało z inicjatywy osób, które na co dzień wdrażają w życie idee interim managementu.

Jego celem jest działalność publiczna na rzecz budowania, promowania i propagowania idei interim management.

Stowarzyszenie pracuje na rzecz podnoszenia świadomości przedsiębiorców w zakresie wykorzystywania idei IM w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Chroni interesy samych interim managerów, w celu uzyskania poczucia bezpieczeństwa zawodowego - grupowego i indywidualnego.

Interim managerowie - Członkowie SIM - chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr kierowniczych i menedżerskich.

Partnerem SIM jest brytyjskie stowarzyszenie zrzeszające interim managerów - Institute of Interim Management (IIM) oraz firma doradztwa personalnego Inwenta, specjalizująca się w realizacji projektów interimowych.

www.stowarzyszenieim.org

GazetaPraca.pl jest w czołówce najpopularniejszych serwisów rekrutacyjnych w polskim internecie - miesięcznie korzysta z niego około 1,3 miliona użytkowników*. Łączy tysiące pracodawców, pracowników i kandydatów poszukujących pracy.

GazetaPraca.pl wspiera pracodawców w konstruowaniu zaawansowanych rozwiązań rekrutacyjnych, jako jedyny na polskim rynku dostawca łączący kompetencje serwisu ogłoszeniowego, agencji SEO/SEM, agencji Social Media, Custom Publishing oraz dostawcy systemu do zarządzania rekrutacją, HRLink.pl.

Eksperci GazetaPraca.pl posiadają wieloletnie doświadczenie w wykorzystywaniu mediów w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez naszych klientów oraz dostarczaniu rozwiązań rekrutacyjnych tworzonych pod indywidualne potrzeby pracodawców.

*Megapanel PBI, marzec 2013

www.gazetapraca.pl

To czołowy miesięcznik branży HR. Skierowany do dyrektorów i specjalistów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu HRM, prawa pracy, zarządzania i coachingu.

Magazyn co miesiąc trafia na biurka osób odpowiedzialnych za strategię i planowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w największych korporacjach w Polsce.

www.personelplus.pl

Miesięcznik Benefit jest skierowany do sektora Zarządzania Zasobami Ludzkimi, HR, do osób zarządzających firmami i projektami oraz do przedstawicieli zakładowych funduszy świadczeń socjalnych i do przedstawicieli związków zawodowych. W miesięczniku można odnaleĽć artykuły dotyczące szkoleń pracowników, podnoszenia jakości pracy, rozwoju i zarządzenia firmą , procesów zmiany i zarządzaniu zmianą, najnowszych sposobach motywowania pracowników, pozapłacowych formach wynagradzania za pracę, aspektach prawnych i podatkowych, a także o zakładowych funduszach świadczeń socjalnych i korzyściach z nich płynących.

www.miesiecznik-benefit.pl