Prelegenci

Beata Bardoni

Beata Bardoni, Kierownik ds. Dialogu Społecznego.

W Providencie pracuje od 2002 r. wcześniej związana była z branżą FMCG (firma Unilever Polska SA), studiowała w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki na kierunku Doradztwa Personalnego.

W Providencie jest odpowiedzialna za tworzenie i realizowanie strategii związanej z budowaniem dialogu społecznego w Spółce, współpracę ze Organizacjami Związkowymi oraz kierowanie pracami platformy dialogu Zarządu Spółki z Pracownikami, jak również tworzy i zapewnienia realizację strategii budowania zaangażowania Pracowników oraz Doradców Klienta w Spółce.

Z pasją wdraża projekty mające na celu zapewnienie efektywnego dialogu w Spółce. Z sukcesem wdrożyła procesy z zakresu kształtowania relacji pracowniczych, jak również efektywnego zarządzania wynikami Pracowników.

Posiada bogate doświadczenie w obszarze budowania etycznego środowiska pracy.

Beata Bukowska

Partner Zarządzający w firmie Inwenta Sp. z o. o., współzałożyciel Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), coach ICC oraz coach LMI. Od 1999 roku związana jest z branżą doradztwa personalnego. Swoje doświadczenia w tym obszarze budowała pracując zarówno w firmach polskich i zagranicznych. Dzięki pracy w TMP World Wide miała okazje poznać i zastosować najnowocześniejszą wiedzę i praktykę z zakresu HR. W 2004 roku została współzałożycielem firmy doradztwa personalnego Inwenta, w której pełni rolę Partnera Zarządzającego. Beata posiada praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania oraz z obszaru HR. Przygotowuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Centre. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, oceny 360°, prowadzi szkolenia i warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Beata posiada bogate doświadczenia w realizacji projektów rekrutacyjnych dla wielu firm polskich i międzynarodowych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Na co dzień zarządza kilkunastoosobowym zespołem konsultantów. Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego w obszarze interim management.

Katarzyna Goławska

Doświadczony manager w dziedzinie zarządzania, restrukturyzacji, zarządzania zmianą, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz relacjami ze związkami zawodowymi.

Doświadczenie managerskie rozwijała pracując m.in. w PKN ORLEN S.A., Perle Browarach Lubelskich S.A., Browarze Łomża Sp. z o.o., Uzdrowisku & SPA Nałęczów S.A.

Od 2005 roku związana z branżą farmaceutyczną.

W Polfie Lublin S.A. pełniła funkcję członka zarządu, dyrektora ds. zasobów ludzkich i organizacji i odpowiadała m.in. za strategię HR, zarządzanie procesami przekształceń i  restrukturyzacji. W latach 2008- 2012 pracowała na stanowisku Dyrektora ds. Personalnych i Organizacyjnych w Herbapol Lublin S.A. Od 2012 roku w ZF Polpharma S.A. pełni funkcję Dyrektora ds. Integracji będąc jednocześnie członkiem zarządu Polfy Warszawa S.A. odpowiedzialnym za projekty strategiczne związane z integracją spółki w ramach grupy kapitałowej, restrukturyzację, rozwój i zmiany w organizacji, w kulturze organizacyjnej i zwiększenie efektywności organizacji.

Absolwentka psychologii na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy (UMCS) oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (University of Illinois).

W latach 2004 – 2011 jako prezes zarządu kierowała pracą Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami Oddział w Lublinie. Wiele lat była członkiem rady programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Dominika Grochocka

Odpowiada za współpracę z managerami Siemensa w zakresie planowania i realizacji strategii personalnej, zmiany kultury organizacyjnej, budowania zaangażowania i motywacji pracowników. Doradza managerom w realizacji procesów personalnych, m.in. planowania zasobów, oceny pracowniczej, rozwoju pracowników, planowania sukcesji.

Wcześniej odpowiadała za wdrażanie inicjatyw w obszarze przywództwa, rozwoju i zarządzania talentami oraz kształtowanie polityki szkoleniowej w organizacji.

Jarek Guc

Menedżer z 25-letnim doświadczeniem „co z niejednego pieca chleb… itd.”

który twierdzi, że żyje z tego, iż inni nie czytają książek.

Ma na wizytówce napisane od lat ‘dyrektor marketingu’ ale tam gdzie trafia robi spore zamieszanie

w wizji i strategii działania, zadając właścicielom i zarządzającym trudne pytania

i nie uchylając się od wkładania kija w mrowisko w obszarze HR-u miękkiego

Na równi inspiruje, co oburza, kontrowersyjnym blogiem ‘ANTYZARZĄDZANIE’

i kanałem o tej samej nazwie na YouTube.

Na zewnątrz niespotykanie spokojny - Dalajlama wypada przy nim jak histeryk.

Jednak z upodobaniem chuligani - myślą i mową.

Sam jest ciekaw co kolejnego wymyśli…

Paweł Kaczmarczyk

Odpowiedzialny za rozwój organizacji oraz obsługę firm członkowskich zrzeszonych w Lewiatanie.

Wcześniejsze doświadczenie: Pierwszy Sekretarz Kongresu Przedsiębiorczości, platformy porozumienia 7 największych organizacji pracodawców w Polsce.

Od 9 lat właściciel spółki ALPA Consulting zajmującej się doradztwem w dziedzinie marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem. Obsługa w obszarze PR, marketingu i zarzadzania takich spółek jak The Coca-Cola Company, JW Construction, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Opera Software.

Doktorant na wydziale zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Anna Krajewska

Odpowiada za budowanie partnerstwa biznesowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w dedykowanych branżach energetycznych i działach centralnych, głownie w zakresie realizacji przyjętej strategii i polityki personalnej, rozwoju managerów i ich zespołów.

Wspiera kadrę kierowniczą w obszarze planowania zasobów poprzez pozyskiwanie nowych pracowników, dobór i tworzenie programów szkoleniowych dla zespołów, rozwoju kompetencji, w tym kompetencji przywódczych, sukcesji, ocenie pracowniczej, realizacji procesów personalnych obowiązujących w Spółce.

Jest również facylitatorem warsztatów kształtowania postaw i kultury organizacji wspierających realizację strategii biznesu. W ramach obszaru Learning&Development odpowiada za realizację wewnętrznych projektów HR mi.in: Mentoring, Manager@Siemens.

Katarzyna Olczak

Katarzyna Olczak jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Ze Skanska związana jest od 2012 roku. Jako dyrektor personalny odpowiada za zarządzanie zasobami ludzkimi w Skanska CDE w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech.

Katarzyna Olczak posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Przez wiele lat pracowała w międzynarodowych firmach doradztwa strategicznego i personalnego, prowadząc projekty dla przedsiębiorstw aktywnych w obszarze przemysłowym, zaawansowanych technologii i usług profesjonalnych w regionie Europy Centralnej. Profesjonalnie i prywatnie promuje mentoring i coaching oraz twórcze sposoby poszukiwania rozwiązań i wspierania innowacji w organizacjach. Jest także certyfikowanym coachem i facylitatorem.

Agata Regulska

Odpowiada za kształtowanie i wdrażanie polityki zatrudnienia w firmie oraz planowanie i realizację działań związanych z promocją wizerunku pracodawcy. Wdraża i koordynuje projekty HR w tym obszarze, m.in. Program Stażowy Siemensa. Wspiera managerów branż z obszaru automatyki przemysłowej, w zakresie realizacji procesów personalnych, w tym m.in. oceny pracowniczej, rozwoju kompetencji pracowników i zespołów, planowania sukcesji. Współtworzyła i prowadzi Program Wolontariatu w firmie.

Wcześniejsze doświadczenia pozyskała w obszarze wdrażania badań opinii pracowników oraz komunikacji programów HR wewnątrz firmy.

Bolesław Rok

Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca na studiach MBA. Dyrektor naukowy studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” - prowadzonych wspólnie z Deloitte. Od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej, uczestnik wielu międzynarodowych projektów badawczych. Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza etyki i odpowiedzialności biznesu, compliance, zrównoważonego rozwoju i innowacji.

Stanisław Wojnicki

Dr Stanisław Wojnicki prowadzi firmę doradczą SW Mentoring działającą w obszarze zarządzania kadrami i organizacją. Jako konsultant i interim manager pomaga w opracowywaniu i wdrażaniu nowych procesów i struktur organizacyjnych, restrukturyzacjach, aspektach kadrowych i zarządczych fuzji i przejęć a także działa jako coach kadry kierowniczej i mentor. Poprzednio przez 20 lat piastował kierownicze funkcje ZZL w Polsce (Procter & Gamble, RJR Tobacco, Citibank Handlowy, grupa Kredyt Banku i Warty) oraz za granicą (Citigroup, National Bank of Kuwait). Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (1994-2000). Członek Stowarzyszenia Interim Managerów oraz Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu.

Potrzebujesz pomocy? Masz dodatkowe pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

22 50 234 70