Dariusz Blocher

Prezes zarządu, dyrektor generalny Budimex SA.Share

Dariusz Blocher