prof. SGH dr hab. Tomasz Rostkowski

Kierownik Zakładu Zarządzania Kapitałem Ludzkim Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Share

prof. SGH dr hab. Tomasz Rostkowski