Inwenta

INWENTA Sp. z o.o. jest firmą doradztwa personalnego, świadczącą zaawansowane usługi HR. W portfolio fi rmy znajdują się projekty z zakresu rekrutacji bezpośredniej oraz diagnozy i rozwoju kompetencji pracowników. Inwenta specjalizuje się w rekrutacjach typu Executive Search, Search&Selection. Dobiera Interim Managerów do konkretnych projektów czasowych. Firma świadczy ponadto usługi diagnozy kompetencji pracowników (m.in. AC/DC, sesje coachingowe, audyty personalne, oceny pracownicze w tym ocena 360 stopni), a także przeprowadza szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich i umiejętności związanych z zarządzaniem ludźmi i przywództwem.
Zapraszamy do odwiedzenia strony www.Inwenta.pl

HResearch

Polska agencja badawczo-konsultingowa specjalizującą się w badaniach HR. Zespół HResearch tworzą praktycw o wieloletnim doświadczenie badawczym w Polsce i zagranicą w obszarach badań HR-owych oraz miękkiego i twardego HR. Konsultanci HResearch realizowali projekty m.in. z obszaru satysfakcji pracowników, kultury organizacyjnej, zaangażowania, nastawienia i oporów pracowników wobec zmian wprowadzanych w organizacji. HResearch współpracuje z byłymi i obecnymi pracownikami akademickimi z dziedziny zarządzania i HR, specjalistami z zakresu statystyki oraz rozwiązań Internetowych.
Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.HResearch.pl

FPA Group

FPA Group Sp. z o.o. jest firmą oferującą usługi outsourcingu księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe. Zajmuje się realizacją umów outsourcingowych o różnym stopniu zaawansowania, poczynając od obsługi księgowej i kadrowo-płacowej nowopowstałej firmy lub przejęcia bardzo wąskiej działalności (np. wyłącznie administracji płacowej), kończąc na przejmowaniu całych działów finansowych łącznie z pracownikami. Firma specjalizuje się także w projektach z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości spółek akcyjnych. FPA Group obsługuje zarówno spółki z kapitałem zagranicznym, jak i polskim, z różnych branż i o różnym statusie prawnym. Działa na rynku od 2001 roku, obecnie posiada oddziały – w Warszawie, Toruniu oraz Bydgoszczy.
Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.fpa-group.pl